Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - Akcja - Rekrutacja
Nabór do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w ŁodziŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015. 


Wyboru szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko zamieszkuje, dokonujecie Państwo wypełniając:

* Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Łódź, które będzie można pobrać ze strony tej szkoły lub Urzędu Miasta Łodzi. Druk zgłoszenia będzie także dostępny w sekretariacie szkoły obwodowej. Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć Informacje dodatkowe, które będą także do pobrania na stronie szkoły.

Jeżeli dokonujecie Państwo wyboru szkoły spoza obwodu należy wypełnić:

*Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Łódź, który będzie można pobrać ze stron internetowych wybranych szkół i Urzędu Miasta Łodzi  lub otrzymać wersję papierową w sekretariacie szkół spoza obwodu. Do każdego wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przyjęcia do wybranej szkoły podstawowej. Oświadczenie to, jak również kryteria naboru znajdziecie Państwo na stronach wybranych szkół lub w ich statutach. 

Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego Zgłoszenia lub Wniosku macie Państwo czas do 31 marca 2014 r. W tym okresie zachęcamy do:

zapoznania się z ofertą szkół podstawowych zamieszczoną na stronie Urzędu Miasta Łodzi w banerze „Oferta publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów” w zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl), 

obejrzenia przygotowanych przez szkoły prezentacji, 

do uczestnictwa w drzwiach otwartych, organizowanych przez placówki z myślą o dzieciach i rodzicach/opiekunach, gdzie będzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie interesujące Państwa pytania.

Harmonogram drzwi otwartych dostępny jest również na stronie UMŁ w zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl)

 

Zasady wyboru szkoły:

1. obwodowej – przyjęcie na podstawie Zgłoszenia następuje z urzędu. Złożenie przez Państwa Zgłoszenia wraz z Informacja dodatkową jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły obwodowej,

2. spoza obwodu – następuje na podstawie Wniosku wraz z oświadczeniem. Wniosek można złożyć w trzech wybranych szkołach podstawowych ze wskazaniem szkoły spoza obwodu od  najbardziej do najmniej preferowanej. Do każdego Wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów, określonych przez daną szkołę spoza obwodu.

 Terminarz naboru:

od 03.03.2014r. – przyjmowane będą przez szkoły Zgłoszenia lub Wnioski,

od 07.04.2014r. – do 10.04.2014r. – dokonywana będzie analiza wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne,

23.04.2014r. – szkoły wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych,

24-25.04.2014r. – termin na ewentualne dostarczenie przez rodziców do szkół dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych 

w statutach szkół, innych niż oświadczenie,

28.04.2014r. – szkoły wywieszą listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Wyboru gimnazjum, w obwodzie którego uczeń zamieszkuje, dokonujecie Państwo wypełniając:

*Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez miasto Łódź, które będzie można pobrać ze strony internetowej tego gimnazjum lub Urzędu Miasta Łodzi. Druk zgłoszenia będzie także dostępny w sekretariacie gimnazjum obwodowego. Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć Informacje dodatkowe, które będą także do pobrania na stronie gimnazjum.

Jeżeli dokonujecie Państwo wyboru gimnazjum spoza obwodu, należy wypełnić: Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez miasto Łódź, który będzie można pobrać ze stron internetowych wybranych gimnazjów lub Urzędu Miasta Łodzi. Druk wniosku będzie także dostępny w sekretariatach wybranych gimnazjów. 

Do każdego wniosku należy dołączyć „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przyjęcia do wybranego gimnazjum”. Oświadczenie to, jak również kryteria naboru znajdziecie Państwo na stronach wybranych gimnazjów lub w ich statutach. 

 

Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego Zgłoszenia lub Wniosku macie Państwo czas do 31 marca 2014 r. W tym okresie zachęcamy do:

zapoznania się z ofertą publicznych gimnazjów zamieszczoną na stronie Urzędu Miasta Łodzi w banerze „Oferta publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów” w zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl), 

obejrzenia przygotowanych przez gimnazja prezentacji, 

do uczestnictwa w drzwiach otwartych organizowanych przez placówki, z myślą o uczniach i rodzicach/opiekunach, gdzie będzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie interesujące Państwa pytania. Harmonogram drzwi otwartych dostępny jest również na stronie UMŁ w zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl)

 

Zasady wyboru gimnazjów:

1. obwodowego – przyjęcie na podstawie Zgłoszenia następuje z urzędu. Złożenie przez Państwa Zgłoszenia wraz z Informacją dodatkową jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do gimnazjum obwodowego,

 
2. spoza obwodu – następuje na podstawie Wniosku wraz z Oświadczeniem  znajdującym się na stronach gimnazjów. Wniosek można złożyć w trzech wybranych publicznych gimnazjach ze wskazaniem gimnazjum spoza obwodu od najbardziej do najmniej preferowanego. Do każdego Wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych przez dane gimnazjum spoza obwodu.
 
 

Terminarz naboru:

od 03.03.2014r. – przyjmowane będą przez gimnazja Zgłoszenia lub Wnioski,

od 07.04.2014r. – do 10.04.2014r. – dokonywana będzie analiza wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne,

28.04.2014r. – gimnazja wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

03.07.2014r. – dostarczenie przez rodziców dokumentów wskazanych przez gimnazjum
04.07.2014r. – gimnazja wywieszą listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.
 
 

 

 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury i świetlicach do udziału w 35. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”.

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka