Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Katalog - Domy Kultury
Bałucki Ośrodek KulturyŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

 

Bałucki Ośrodek Kultury w 2008 roku obchodził swoje 50-lecie.

 

Powstał w 1958 roku, jako Dzielnicowy Domu Kultury na Bałutach, filia Łódzkiego Domu Kultury. Początkowo mieścił się w pałacyku (dziś Urząd Stanu Cywilnego) przy ul Zgierskiej 71. Obecną siedzibę otrzymał w 1963, na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia zmienił nazwę na Bałucki Ośrodek Kultury.
 
Bałucki Ośrodek Kultury w XXI wieku to:
 
Nowoczesna instytucja kultury, prowadząca szeroką działalność w sferze upowszechniania i współtworzenia kultury w dziedzinach tańca, muzyki, sztuk plastycznych, teatru.
 
Trzy Ośrodki - „Rondo”, „Na Żubardzkiej”, „Lutnia” usytuowane w niewielkiej odległości od siebie. Każdy z nich jest inny, nie tylko pod względem lokalizacji. Główny obszar zainteresowań Ronda to promocja młodych twórców, Lutnia wyróżnia się działalnością na rzecz seniorów, dzieci w wieku przedszkolnym oraz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, znakiem firmowym Ośrodka „Na Żubardzkiej” jest animacja amatorskiego ruchu artystycznego, szczególnie teatralnego i muzycznego.
 
Trzy Galerie "In Blanco" (BOK Lutnia), "Promocji Młodych" (BOK Rondo), "Galeria Ż" (BOK „Na Żubardzkiej”) prezentujące artystów profesjonalnych, promujące młodych twórców, w tym także amatorów.
 
* Bałucki Ośrodek Kultury prowadzi działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. W BOK pracuje kilkanaście zespołów artystycznych wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych na festiwalach krajowych i międzynarodowych.
 
* BOK aktywizuje społeczność lokalną poprzez działania społeczno-artystyczne.
 
* Organizuje szereg przeglądów, konkursów, spotkań o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
 
* Prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
* Oferuje zeroki wachlarz propozycji aktywnych form spędzania czasu wolnego, proponuje zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, rekreacyjne, ferie zimowe. Posiada bogatą ofertę autorskich zajęć edukacyjnych poszerzających wiedzę i umiejętności szkolne.
 
 
Bałucki Ośrodek Kultury jest organizatorem m.in.:
 
- Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych DZIATWA,
 
- Ogólnopolskich Spotkań Artystycznych ASPEKTY,
 
- Interdyscyplinarnego projektu dla młodych twórców DIALOGI Z PRZESTRZENIĄ,
 
- Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Poetów im. Zbigniewa Dominiaka MOJE ŚWIATA WIDZENIE,
 
- Konkursu poetyckiego NA SKRZYDŁACH POEZJI,
 
- Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych KONFRONTACJE,
 
- Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komórkowych OFFK-a,
 
- Konkurs plastyczno-fotograficzny im. Bogusława Miszteli POEZJA BAŁUCKICH PODWÓREK,
 
- Festiwalu Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla,
 
- Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych MOJA SZTUKA MOJE ŻYCIE,
 
- Bałuckich Spotkań Recytatorów.
 

KONTAKT

Bałucki Ośrodek Kultury
 
ul. B. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź
 
tel. (42) 653-36-45, 651-52-09, 651-52-10;
 
fax (42) 653-36-45 wew. 55
 
 
 
 
 
 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury i świetlicach do udziału w 35. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”.

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka