Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Konkursy
Nowe inspiracje - konkursłódź dla dzieci, łódź dzieciom

Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej" zaprasza do IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Nowe Inspiracje" dla dzieci i młodzieży.


1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

2. Celem konkursu jest:

- inspirowanie do aktywności twórczej,                                                                  

- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,

- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.  

3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Przebiega w trzech grupach wiekowych: 9-12 lat, 

13-15 lat, 16-18 lat.

4. W konkursie są wyodrębnione dwie kategorie:

- dowolny utwór poetycki,

- haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn. 5-7-5 sylab w wersie).

5. W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.                                                                       

6. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 15 października 2013 r.

Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.        

7. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. 

Werdykt jury jest niepodważalny. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 listopada 2013 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej".

9.  Konkursowi towarzyszy: 

-  wydanie tomiku poezji zawierającego nagrodzone i wyróżnione teksty, 

-  zamieszczenie nagrodzonych tekstów na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury, 

-  prezentacja multimedialna tekstów,  

-  spotkanie z jurorami i omówienie,

-  wystawa tekstów laureatów konkursu w Galerii „Ż" Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej" i w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych. 

Organizatorzy nie odsyłają utworów nadesłanych na konkurs.

11.  Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie zabezpieczają noclegów dla uczestników konkursu.

13. Wykładnia powyższego regulaminu należy do organizatorów.

14.  Informacje:

Dorota Radziewicz - koordynator projektu, 

Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź,

tel. 42 651 67 47, 

e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl,

www.bok.lodz.pl

 

Zapraszamy!

 

 

Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for.   

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka