Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Konkursy
Pokolorowanki - KONKURSłódź dla dzieci Łódź dzieciom

Pokolorowanki to spektakl dla najmłodszych miłośników teatru. KONKURS ROZWIĄZANY!


Historia przywodzi na myśl mit o stworzeniu i kolorowaniu świata przedstawiony w wersji dla najmłodszych. Na początku jest biel?  Aktorzy wraz z dziećmi zastanawiają się w jaki sposób stworzyć kolory, pokolorować nimi świat, jak brzmi kolor czerwony oraz jak smakuje żółty? Zabawa farbami, barwnikami, dźwiękami i przedmiotami budują opowieść  o odkrywaniu tajemnic otoczenia, które skrywa mnóstwo niespodzianek przed małymi odkrywcami. "Pokolorowanki" w przyjazny sposób przybliżają dzieciom sferę zmysłowego poznawania otaczającego ich świata.

W przedstawieniu nie jest najważniejsze dopasowywanie koloru lecz dogłębne poznanie go, nazwanie oraz gra skojarzeniami. Malarz razem z pomocnikami przeprowadzi dzieci przez świat kolorów, świat który zbudują i odkryją na nowo. Wspólnie namalują niebo i poznają dźwięk żółtego słońca. Aby dopełnić dzieło  tworzenia świata malarz pokaże najmłodszym jak wygląda i smakuje kolor zielony i sprawi, że dzieci usłyszą muzykę czerwonego serca. Wszystkiemu towarzyszyć będzie zaskakująca orkiestra dźwięków wykonywana na szkle.

Dzieci z radością będą mogły wykrzyczeć na zakończenie iż Pokolorowały cały świat!.

 

reżyseria: Honorata Mierzejewska - Mikosza

 

scenografia: Marika Wojciechowska

muzyka: Pavel Helebrand

Obsada: Żaneta Małkowska, Łukasz Bzura, Włodzimierz Twardowski

 

Konkurs

Zapraszamy do zabawy, w której wygrać można jedno podwójne zaproszenie (dla dziecka i rodzica) na weekendowe przedstawienie w Teatrze Pinokio. Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy odpowiedzieć na pytanie: kto napisał muzykę do spektaklu Pokolorowanki?

Na zgłoszenia czekamy wtorku, 24 stycznia, do godz. 9.00, pod adresem: konkurs@dzieciwlodzi.pl

Spośród prawidłowych odpowiedzi, wylosujemy zwycięzcę.
 
 
Konkurs rozwiązany! 
 
Zaproszenie wygrała Pani Ewa z dzieckiem. Gratulujemy!
 
 

termin realizacji zaproszenia: 29 stycznia (niedziela), godz: 12:00

Kontakt

Teatr Lalki i Aktora PINOKIO

ul. Kopernika 16, Łódź

www.teatrpinokio.pl

 

Regulamin konkursu ”POKOLOROWANKI” w portalu dzieciwlodzi.pl

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym organizowanym przez portal Dzieciwlodzi.pl z siedzibą w Łodzi przy ul. Hektarowej 17, zwanym dalej Organizatorem.

2. Konkurs rozpoczyna się 18 stycznia 2012r i trwa do 24.11.2012r do godz. 09:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.dzieciwlodzi.pl

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie się w portalu Dzieciwlodzi.pl i przesłanie na adres konkurs@dzieciwlodzi.pl odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

6. Spośród prawidłowych odpowiedzi nadesłanych przez użytkowników zostanie wylosowana jedna, której autor otrzyma nagrodę.

7. O zwycięstwie uczestnicy zostaną poinformowani meilowo. Każdy Zwycięzca Konkursu  w określonym przez Organizatora terminie wysyła wiadomość zwrotną z potwierdzeniem wygranej i swoimi danymi osobowymi (imię i nazwisko). Uczestnik Konkursu biorąc udział w zabawie i potwierdzając chęć odebrania nagrody wyraża tym samym zgodę na przekazania swoich danych osobowych do instytucji/firmy, która funduje nagrody.

8. W przypadku braku potwierdzenia wygranej, następuje losowanie kolejnego Uczestnika.

9. Nagrody czekać będą na odbiór w kasie Teatru Pinokio. Termin odbioru określany jest przez Organizatora. 

10. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje nie zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z uczestnikiem.

11. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 
Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury i świetlicach do udziału w 35. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”.

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka