Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Konkursy
Święta z Pingwinkiem Jackiemłódź dla dzieci Łódź dzieciom

 

Centrum „Pingwinek” zapraszadzieciaki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt: „Święta z Pingwinkiem Jackiem”.


 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, przygotujcie prace i wszystkie dzieła sztuki przesyłajcie do naszego centrum na adres Łódź, ul. Świtezianki 12 91-496 Łódź  z dopiskiem KONKURS do dnia 16.12.2012.

Regulamin Konkursu plastycznego „Święta z Pingwinkiem Jackiem"

Organizator: Centrum Pingwinek Izabela Nowakowska z siedzibą w Łodzi ul. Świtezianki 12

Format pracy - max. format A4 210x297 cm

Technika wykonania dowolna - prace prosimy wykonać z materiałów trwałych (organizator nie odpowiada za prace zniszczone podczas transportu). Prosimy o nierolowanie prac.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 do 6 lat z podziałem na następujące grupy wiekowe:

* 3-4 latki

* 5-6 latki

Indywidualne prace powinny być wykonane samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs. 

Prace prosimy zgłaszać pocztą lub osobiście do dnia 16 grudnia 2012 na adres ul. Świtezianki 12 91-496 Łódź. 

Na kopercie proszę dopisać „Konkurs".

 

Na pracy prosimy zamieścić informacje: 

Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres i nr telefonu rodzica/opiekuna.

Jury oceni zgodność pracy z tematem, estetykę, samodzielność oraz kreatywne wykorzystanie materiałów.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. 

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych. 

Organizator nie zwraca przesłanych prac i rości sobie prawo do ich zamieszczenia w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz na serwisach tematycznych.

Ogłoszenie wyników nastąpi 21 grudnia 2012 na stronie www.pingwinek.com.pl, laureaci zostaną poinformowani drogą pocztową. 

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o danych osobowych, a także wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie zdjęć pracy uczestnika w Internecie. 

 

 

Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Projekt „Mały książkomaniak” to szereg działań, które mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. \

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka