Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Patronaty
Konfrontacje 2013Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom

Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza na .XXXI Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Konfrontacje 2013” .


 

Celem Przeglądu jest:

- prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych działają- cych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, 

- doskonalenie warsztatu nauczycieli i instruktorów pracujących z teatrami dziecięcymi,

- pogłębianie edukacji teatralnej uczniów.

 

REGULAMIN

1.XXXI Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Konfrontacje 2013” jest adresowany do amatorskich teatrów działających w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury, oświaty, klubach i świetlicach, stowarzyszeniach i innych.

2.W przeglądzie mogą uczestniczyć: teatry żywego planu, lalkowe, wykorzystujące techniki animacji, teatry poezji, kabarety, teatry publicystyczne, monodramy.

3. Czas prezentacji nie może przekraczać 30 min., techniczne przygotowanie sceny do grania - 15 min.

4. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.

5. Zespoły mogą wcześniej zapoznać się z warunkami technicznymi sali w Bałuckim Ośrodku Kultury ”Lutnia”.

6.Organizatorzy nie zapewniają dodatkowego wyposażenia technicznego sceny.

7. Spektakle oceni Jury powołane przez organizatorów. Po zakończeniu prezentacji odbędzie się omówienie przedstawień.

8. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody, wyróżnienia. Wszystkie zespoły otrzymają dyplom uczestnictwa. Przewidziane są także nagrody dla nauczycieli i instruktorów pracujących z zespołami.

9. Najlepszy zespół biorący udział w Przeglądzie nominowany będzie do 34 Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych  i Młodzieżowych „Dziatwa 2013”.

10. Repertuar zgłoszony nie może być zmieniany.

11. Placówki zgłaszające zespoły do udziału w „Konfrontacjach 2013” oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na rejestrację przedstawień przez telewizję oraz na ich emisję bez roszczeń finansowych z tym związanych.

12. Przeglądowi towarzyszy XXXIII Wojewódzki Konkurs "Mój list z widowni" organizowany przez OOTKT w Łodzi.

3.Przeglądy rejonowe odbędą się: dla zespołów łódzkich (wszystkie dzielnice) w dniach  7-8 marca 2013 w Bałuckim Ośrodku Kultury „Lutnia”, Łódź, ul. Łanowa 14, p. Ewa Majchrzak, tel. 42 652 62 27, karty zgłoszenia należy przesłać do sekretariatu Przeglądu do 22 lutego 2013 dla zespołów z terenu województwa,w następujących ośrodkach:

*Sieradzkie Centrum Kultury 98-200, ul. Dominikańska 19, tel. 43 822 38 19 p. Małgorzata Jurkowska Dla powiatów: wieluński, wieruszowski, łaski, zduńsko-wolski, poddębicki, sieradzki.

* Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach ul. Reymonta 33, tel. 46 833 24 12   p. Wanda Łapińska, Dla powiatów: Skierniewice, Rawa Mazowiecka, Brzeziny, Łódź-Wschód, Łowicz, Kutno, Łęczyca.

* Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim al. 3 Maja 12, tel. 44 732 52 37  p. Krystyna Jankowska Dla powiatów: Pajęczno, Radomsko, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki.

* Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Kościuszki 14, tel./fax 42 225 46 90 p. Joanna Papuga-Rakowska dla: Pabianic, Konstantynowa, Dłutowa, Dobronia, Lutomierska.

* Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 1, tel. 42 717 17 20 p. Magdalena Kłosowska dla: Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Głowna, Ozorkowa, Parzęczewa, Strykowa. 

Organizatorzy przeglądów rejonowych zgłaszają zespoły (dwa z każdego przeglądu) do eliminacji wojewódzkich do 11 marca 2013, (wypełniona karta zgłoszenia zespołu i protokół jury) do sekretariatu Przeglądu.

15. Zespoły zakwalifikowane do udziału w etapie wojewódzkim 

Przeglądu wpłacają akredytację w wysokości 50 zł od zespołu przelewem do dnia 18 marca 2013 na konto:

Bałucki Ośrodek Kultury

91-027 Łódź, ul. B. Limanowskiego 166

Getin Bank SA

06 1560 0013 2028 0050 0106 1004

 

16. Sekretariat Przeglądu:

Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia"

91-103 Łódź, ul. Łanowa 14

tel. 42 652 62 27   w godz. 9.00 - 17.00

e-mail: lutnia@teosat.pl 

 

Mój list z widowni

XXXIII Wojewódzki Konkurs

Organizator

Bałucki Ośrodek Kultury

1. Celem konkursu jest:

- nawiązanie stałych kontaktów dzieci i młodzieży z łódzkimi teatrami,

- przygotowanie dzieci i młodzieży do zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w spektaklach teatralnych,

-poszerzenie wiedzy teatralnej

-umożliwienie dzieciom i młodzieży wypowiedzenia swoich przeżyć, wrażeń i spostrzeżeń po obejrzanych przedstawieniach.

Cel ten ma służyć wychowaniu świadomego widza teatralnego

2. Uczestnicy:

Konkurs „Mój list z widowni” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego

W konkursie biorą udział dwie grupy wiekowe:

- klasy I-IV SP

-klasy V-VI SP i Gimnazjum

3. Warunki konkursu:

Uczestnicy konkursu po obejrzeniu wybranych przedstawień teatralnych przekazują własne z nich wrażenia, refleksje, uwagi w formie wykonanych przez siebie prac konkursowych:

-uczniowie pierwszej grupy wiekowej w formie plastycznych wypowiedzi, w dowolnej technice,

-uczniowie drugiej grupy wiekowej w formie wypowiedzi pisemnych.

Szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego dokonują wstępnej oceny i selekcji wybranych prac. Wybrane prace (do pięciu z każdej grupy) winny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz opatrzone informacją o wieku uczestnika, klasie, szkole lub placówce, do której uczęszcza, a także pieczątką szkoły, placówki.

Ponadto prosimy o krótką pisemną informację dotyczącą:

-ilości wszystkich uczestników konkursu na terenie szkoły, placówki

-ilości wszystkich wykonanych prac z podziałem na poszczególne grupy

4. Terminy

Prace prosimy przesłać na adres:

Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia” 91-103 Łódź ul. Łanowa 14

Tel. 42 652-62-27 do 4 marca 2013

Otwarcie wystawy , podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 26 marca 2013 podczas odbywającego się XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Konfrontacje2013”

5. Uczestnicy konkursu oraz nauczyciele i instruktorzy pod których kierunkiem powstały nagrodzone prace otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy

 

XXXI Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych KONFRONTACJE 2013

7-8.03.2013 Konfrontacje Rejonowe

25-27.03.2013 Konfrontacje Wojewódzkie

 

Impreza towarzysząca obchodom  Międzynarodowego Dnia Teatru pod hasłem "Dotknij Teatru"

ORGANIZATORZY

Bałucki Ośrodek Kultury

Sieradzkie Centrum Kultury

Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu

 

Zapraszamy!

Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for.   

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka