Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Czytelnia - Porady ekspertów
Tata XXI wiekuŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

Mężczyzna chodzący po parku z wózkiem, robiący zakupy z dzieckiem w nosidełku, bawiący się ze swoją pociechą w piaskownicy to model współczesnego ojca, który można spotkać wszędzie.


W ostatnich czasach, świadomość obowiązków ojcowskich znacznie wzrosła. Mężczyźni coraz lepiej czują się w roli „tatusiów”, a ich aktywność jest doceniana nie tylko przez społeczeństwo, ale i pobudzana przez prawo, nowelizujące ustawy o równouprawnieniu w obowiązkach rodzicielskich.

 
Tata wczoraj i dziś
 
Współczesna definicja ojca wyraźnie podkreśla jego aktywność w wychowaniu dziecka. Posługując się słowami autora książki „Ojcostwo bez tajemnic” - Jerzego Witczaka należy zauważyć, że „ojciec nie może być tylko obecny w rodzinie, statystować przy wychowaniu potomstwa.  Ojciec powinien być kompetentnym i aktywnym wychowawcą, dostarczającym pozytywnych wzorców, sprzyjających rozwoju społecznemu i moralnemu dziecka”. Tata XXI wieku przestaje być jedynie żywicielem rodziny, rosną jego obowiązki opiekuńcze i wychowawcze. Najmłodsi coraz częściej widzą w nim przyjaciela i towarzysza zabaw. W wielu współczesnych mężczyznach budzi się silny instynkt rodzicielski, a zajmowanie się dzieckiem nie jest „wstydem” czy powodem do drwin, lecz budzi podziw i uznanie otoczenia.
 
Według badań Postawy prokreacyjne Polaków opublikowanych przez CBOS w styczniu 2010r. współcześni mężczyźni o wiele chętniej planują potomstwo niż kobiety. Wprawdzie w przedziale wiekowym 18-24 lat wskaźnik gotowości do posiadania dziecka jest jednakowy dla obu płci, to widoczna przewaga gotowości mężczyzn występuje już u osób mających od 25 do 39 lat, a w grupie wiekowej 35–39 lat panowie ponad dwukrotnie częściej niż kobiety planują mieć jeszcze dzieci.
 
Współczesny ojciec – partner kobiety najczęściej pracującej zawodowo - często asystuje przy w porodzie, a zaraz po narodzinach dziecka uczy się je kąpać, przewijać oraz przygotować mu posiłki. Gdy malec nieco podrośnie zaprowadza go do przedszkola czy żłobka, bawi się z nim i chodzi na spacery. Często nawiązuje z dzieckiem dużo lepszą nić porozumienia niż matka, ponieważ potrafi być bardziej obiektywny i konsekwentny w działaniu. Wprowadza atmosferę ładu, systematyczności i bezpieczeństwa.
 
Rola ojca w rozwoju dziecka
 
Od dawna podkreślano niezwykle ważną rolę ojca w rozwoju dzieci w wieku 4-6 lat (w zależności od płci dziecka),  kiedy staje się on głównym autorytetem dla dziecka, a jego akceptacja i wsparcie rzutują na przyszłe życie malucha. Natomiast obecnie coraz częściej docenia się znaczenie interakcji między ojcem a niemowlęciem. Dzieci 7-8 miesięczne na widok ojców są znacznie żywsze niż na widok matek, a interakcje z nim stają się bardziej atrakcyjne niż z matką, z którą spędzają więcej czasu. Wielu badaczy uważa, że  w  8 - 12 miesiącu życia dziecka, najważniejszym okresie kształtowania się jego osobowości, cechy ojca są wręcz bezpośrednio „przenoszone” na dziecko.
 
Nawet w okresach, gdy dzieci mają tendencje do faworyzowania matek (m.in. w wieki  2-3 lat ), obecności ojca nie pozostaje obojętna, zmienia jedynie swój charakter - pełni on wtedy przede wszystkim funkcję opiekuńczą,  wzmacnia u matki poczucie bezpieczeństwa, co również ma duże znaczenie dla prawidłowości jej kontaktów z dzieckiem. Według G. Mezzeny ojciec pomaga przejść dziecku od fazy statycznego spokoju i poczucia bezpieczeństwa do dynamicznego rozwiązywania napotkanych problemów. Oznacza to dodawanie otuchy i uczenie niezależności. Ojciec powinien przygotować dziecko na niebezpieczeństwa, pomóc mu dokonywać samodzielnych wyborów, zachęcać do działania, uczyć odpowiedzialności.
 
Niezwykle ważna jest społeczna rola ojca w wychowaniu dziecka. To właśnie jego zachowania, sposób odnoszenia się do matki i innych osób, stosunek do otoczenia i przestrzegania zasad moralnych stają się dla dziecka wzorem do naśladowania. Jak zauważa K. Pospieszyl w książce „O miłości ojcowskiej” dzieci, które wychowują się bez ojca lub też wychowuje je ojciec wykazujący niezbyt dojrzałą postawę, nie osiągają nigdy takiego stopnia dojrzałości społecznej, aby odczuwać konieczność zdobycia miłości ojcowskiej, a w konsekwencji mogą pozostać ludźmi niedojrzałymi społecznie.
 
Miłość ojcowska jest o wiele trudniejsza i skomplikowana, gdyż jak potwierdzają psychologowie, ojciec w przeciwieństwie do matki nie kocha dziecka bezwarunkowo i nieustannie, lecz z konkretnych powodów, m.in. ponieważ dziecko spełnia jego oczekiwania (np. jest grzeczne, dobrze się uczy itp.), postępuje zgodnie z jego wymaganiami, posiada cechy, które są zgodne z jego oczekiwaniami i te, które czynią je zdolnym do pokonywania w przyszłości różnych trudnych sytuacji życiowych. Istnieje nawet teza, że miłość ojcowska ma tendencje do zaniku (oczywiście nie całkowitego), zwłaszcza w okresie gdy dziecko osiąga dojrzałość.
 
Łódź dla dzieci Łódź dzieciom
 
„Tacierzyńskie”
 
W wielu krajach już od dawna mężczyźni prawnie i oficjalnie byli włączani do aktywnego udziału w wychowaniu dziecka, natomiast w Polsce dopiero 1 stycznia 2010r. weszła nowelizacja do ustawy Kodeksu Pracy, sprzyjająca mężczyznom w rozwijaniu ich zdolności rodzicielskich. Dzięki tej nowelizacji świeżo upieczonym ojcom przysługuje tydzień urlopu ojcowskiego („tacierzyńskiego”), który mogą wykorzystać z ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, a w okresie jego trwania przysługuje im zasiłek ojcowski w wysokości 100 % średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Od 2012 r. urlop „tacierzyński” zostanie wydłużony do dwóch tygodni, a w przyszłości kto wie, może prawo polskie dorówna skandynawskiemu, według którego taki urlop wynosi nawet 4 tygodnie. Wszystkim ojcom przysługują też pozostałe urlopy (np. urlop wychowawczy), jednak w przeciwieństwie do „tacierzyńskiego” rodzice muszą dzielić je w czasie, tzn. nie mogą z nich korzystać w tym samym okresie. Prawa do urlopu ojcowskiego są pozbawieni panowie pracujący na podstawie umów cywilno- prawnych ( np. umowy  zlecenia, o dzieło).
 
Fromm mawiał, że: „Matka jest pokarmem, miłością, ciepłem, ziemią. Być kochanym przez nią to tyle, co być żywym, zakorzenionym, mieć ojczyznę i dom... ojciec reprezentuje świat myśli, przedmiotów, które są dziełem ludzkich rąk, świat prawa i ładu, dyscypliny, podróży, przygody. Ojciec wskazuje dziecku drogę w świat”. To właśnie zróżnicowanie afektów, które dziecko otrzymuje od obojga rodziców sprawia, że rola ojca w wychowaniu dziecka jest tak samo ważna jak rola matki. Wizerunek ojca w ostatnich czasach przeszedł kolosalną transformację od „surowego autorytetu” i „żywiciela rodziny” do „kolegi”, „towarzysza zabaw” oraz „oparcia emocjonalnego”. A współczesnym, aktywnym tatom należy się największy szacunek.
 
 
 
Anna Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze
Eliabe
2014-02-11 11:09:26 UTC
Pleasing you should
Pleasing you should like levitra price per pill heliomeds.com levitra online pharmacies think insurance quotes life bestlifeinsurpolicy.com life insurance no physical something of that afforable child health insurance comparehealthinsur.com best health insurance in az
Jenita
2014-03-06 06:07:23 UTC
Quotes Chimp underst
Quotes Chimp understand the unpleasant reality today you're handling the virtually inscrutable insurance market, using its guarantees of dependability, fine-print, and technical lingo, its comforting emblems of power, and its staggering offers. How is it possible to receive the protection you will need, in an affordable cost with a good and reactive statements procedure? Using a superb basis of understanding, that can be made insurance do the job.
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury i świetlicach do udziału w 35. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”.

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka