Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom Dzieci w Łodzi, Łódź dzieciom
Czytelnia - Porady ekspertów
Zagubione profesjonalistki? Diagnoza kobiet -matek na rynku pracyŁódź dla dzieci Łódź dzieciom

Powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka czy też samo rozważanie decyzji o powrocie, dla większości kobiet jest sytuacją wywołującą stres. Wiele z nich zadaje sobie pytania:  W jaki sposób zorganizować opiekę nad dzieckiem? Jak moje dziecko zniesie rozłąkę? Jaki typ opieki jest najlepszy: żłobek, przedszkole, babcia, niania? Jak zostanę  przyjęta przez pracodawcę i współpracowników?

 

Co stanie się jak moje dziecko zachoruje i jak zareaguje pracodawca kiedy wezmę zwolnienie lekarskie? Kto mi pomoże w realizacji codziennych obowiązków? Powyższe pytania stają się tak naprawdę trudnościami z jakimi musi uporać się kobieta łącząca rolę matki z rolą pracownika. Przyjrzyjmy się zatem wynikom badania „Mama w pracy - społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci” zrealizowanych przez firmę HRP, w którym kobiety wypowiadają się na jakie trudności napotykają.

 
Brak odpowiedniej opieki instytucjonalnej
 
Największą trudność w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami domowymi stanowi zapewnienie odpowiedniej opieki dziecku. Kobiety wyrażają przekonanie, że tylko matka jest w stanie najlepiej opiekować się swoim maleństwem, co wywołuje w nich lęk, że inne osoby nie będą w stanie podołać temu zadaniu.  Uczestniczki badania podkreślały silną więź z dziećmi i trudność z jaką im przychodzi rozstanie z nimi.
 
Młode mamy w większości przypadków nie biorą pod uwagę posłania pociechy do żłobka, ponieważ w ich opinii żłobek to instytucja, która nie jest w stanie odpowiednio sprawować opieki nad niemowlakami czy małymi dziećmi.   Te z nich, które musiały oddać  dziecko do żłobka, podkreślają, że była to dla nich bardzo trudna decyzja, którą „odchorowały psychicznie”. Niechęć do żłobków może być spowodowana wzrostem świadomości kobiet na temat potrzeb niemowląt i małych dzieci, a także rozpowszechnienia wyników badań psychologicznych mówiących o tym, że dla przyszłego rozwoju człowieka najważniejsze są pierwsze trzy lata życia i  kontakt z rodzicami.  Dlatego kobiety obawiają się, że  ich nieobecność może odbić się niekorzystnie na  dziecku.
 
Lepszą renomę mają przedszkola, które - co podkreślano - wspomagają rozwój intelektualny  pociech, uczą współpracy z innymi dziećmi oraz samodzielności. Jednak ich niedostateczna liczba powoduje, że placówki stosują rozmaite kryteria, aby zdecydować kto w pierwszej kolejności powinien mieć zagwarantowane przyjęcie dziecka. Pierwszeństwo mają samotni rodzice, następnie rodziny, w których małżonkowie pracują, na końcu listy są zaś dzieci kobiet pozostających bez pracy. I tu „koło się zamyka”, nie mogąc oddać dziecka do przedszkola nieaktywne zawodowo kobiety, nadal pozbawione są szansy na powrót na rynek pracy.
 
Okazuje się, że w świetle przeprowadzonych badań największą akceptacją wśród kobiet cieszy się opieka sprawowana przez babcie. Uczestniczki badania zwracają uwagę na komfort psychiczny, świadomość, że dziecku nic się nie stanie, a także fakt, że pomoc własnej matki lub teściowej można dostosować do godzin swojej pracy. Niestety nie wszystkie kobiety mogą z niej korzystać.
 
Nieelastyczny system pracy
 
Kolejnym problemem dla kobiet jest to, czy poradzą sobie z łączeniem obowiązków zawodowych z domowymi, tak by być dyspozycyjnymi i sprostać wymaganiom pracodawców. Kobiety obawiają się na przykład tego, że godziny otwarcia przedszkoli, nie są dostosowane do godzin pracy rodziców. Kobiety, które muszą odebrać dziecko do godziny szesnastej, odbierane są przez pracodawców jako niedyspozycyjne.  A przecież podjęcie pracy po urodzeniu dziecka oznacza, że trzeba od nowa zapracować na swoją pozycję, zdobyć zaufanie pracodawcy i pokazać, że jest się dobrym pracownikiem,  a nawet lepszym niż przed ciążą.
 
Relacje kobiet pokazują, że pracodawcy przyjmując je do pracy pytają co będzie, jeśli dziecko się rozchoruje, czy  będzie miało zapewnioną opiekę? Należy zaznaczyć, że posiadanie dziecka czy też planowanie następnego w opiniach badanych kobiet może spowodować, że pracodawca przestaje inwestować w rozwój pracownicy. Zdaniem wielu z nich pracodawcy patrzą na nie głównie przez pryzmat roli matki i problemów związanych z ich nieobecnością spowodowaną chorobą dziecka.
 
Jednak trudno jednoznacznie ocenić postawę pracodawców wobec kobiet z małymi dziećmi. Część firm pomaga godzić etat zawodowy i domowy, proponując elastyczne godziny pracy, pracę w niepełnym wymiarze. Jednak tego typu rozwiązania nie są popularne w polskich firmach i należą raczej do rzadkości niż powszechnej praktyki. Stosowanie ich przez pracodawców w naszym kraju wymaga szerokich działań popularyzatorskich.
 
Gdzie są ojcowie?
 
Wzorzec kulturowy ról kobiecych i męskich wpływa na to, że kobiety niewspółmiernie częściej od mężczyzn biorą urlopy macierzyńskie, wychowawcze, a później także zwolnienia lekarskie na chorujące dziecko. Zdaniem uczestniczek badania rola kobiety jako matki jest silnie połączona w świadomości otoczenia z rolą pracownika, natomiast w przypadku mężczyzn te dwie sfery życia nie przenikają się, a pracodawcy nie interesują się czy mężczyzna planuje bądź czy ma dzieci,  co zrobi, jak dziecko się rozchoruje i czy będzie miał je z kim zostawić.
 
Ponadto kobiety są zdecydowanie bardziej obciążone wykonywaniem prac domowych, na które poświęcają więcej czasu, a mężowie w domowe obowiązki angażują się raczej sporadycznie. Z jednej strony wynika to z samego przekonania kobiet, że to one lepiej i szybciej wykonują określone prace domowe niż ich partnerzy, więc wolą robić to same.  Z drugiej strony, prace domowe cieszą się wśród mężczyzn niskim prestiżem.  Szczególnie kobiety niepracujące zawodowo twierdzą, że ich praca traktowana jest jako lekka, niepowodująca zmęczenia i jest przez mężów bądź partnerów niedoceniana. Obok wykonywania obowiązków domowych, analizy pokazują, że to kobiety więcej czasu przeznaczają na opiekę nad dziećmi.
 
Ojcowie w nikłym stopniu korzystają ze zwolnień lekarskich na opiekę nad swoim potomstwem, ponieważ stereotypowo jest to obowiązek matki. Niezaangażowanie mężczyzn w tym względzie wpływa na gorszą pozycję kobiet na rynku pracy. Niezmiernie istotne stają się więc działania propagujące zaangażowanie ojców w zajmowanie się dziećmi, które obejmują zarówno korzystanie z przysługujących im jako pracownikom uprawnień rodzicielskich (branie urlopów wychowawczych, zwolnień lekarskich na dziecko), jak  i wykonywanie codziennych czynności związanych z prowadzeniem domu.
 
Życie z grafikiem
 
Łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym wymaga bardzo dobrej organizacji, zaplanowania całego dnia, podzielenia obowiązków pomiędzy wszystkich członków rodziny, niezbędne jest dopasowanie do siebie godzin pracy obojga rodziców, by na zmianę móc opiekować się dzieckiem.
 
Uczestniczki badania ustalają grafiki, organizują swoją pracę tak, aby wszystkie sprawy zawodowe i domowe zostały załatwione. Kobiety, które mają małe dzieci  ubolewają, że pracując na pełnym etacie nie mają wystarczającej ilości czasu dla swoich dzieci, który spowodowany jest natłokiem obowiązków, często uważają, że przez to mają gorszy kontakt z dzieckiem. Podkreślają również, że chcąc dobrze spełniać się zarówno w roli matki, jak i pracownicy, nie mają już czasu wolnego dla siebie, a o wolnych chwilach mówią, że są „ukradzione” dzieciom, partnerom lub pracy zawodowej.
 
O konstruktywnych rozwiązaniach dotyczących możliwości łączenia obowiązków domowych z zawodowymi, które ułatwiałyby powrót kobietom do pracy zawodowej można przeczytać w publikacji „Mama w pracy - społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci” dostępnej od dnia 26 listopada 2009 r. na stronie internetowej: www.hrp.com.pl/mama_w_pracy.
 
Julita Czernecka*
 
Julita Czernecka jest socjologiem pracującym na Uniwersytecie Łódzkim, przedmiotem jej zainteresowań są m.in. role społeczne kobiet i mężczyzn, single, stereotypizacja  wybarnych kategorii społecznych.
 
 
 
Komentarze
Alba
2014-02-06 07:28:06 UTC
The ability to heli
The ability to heliomeds.com cost levitra lowest om kotak life insurance bestlifeinsurpolicy.com permanent life insurance like always comparehealthinsur.com louisville insurance health to that a joy behold think is
Jesslyn
2014-03-06 01:57:53 UTC
If your driver's lic
If your driver's license or that of a covered house�holder is cancelled. The insurance Quotes Chimp keeps a constant watch on the driving records of its in�sureds. If you or a covered member of your household has their license suspended or revoked, your company may follow suit with your insurance coverage.
Dodaj komentarz
Autor
Tytuł
Treść

Patronaty

Łódź dla dzieci, Łódź dzieciom
  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for.   

Facebook

Wydarzenia

Aby zobaczyć wydarzenia kliknij na dany dzień.

Wyszukiwarka